Jordbruk och tvätterier i Huddinge

 


Innehållet i denna presentation är hämtat från underlaget till boken ”Jordbruk och tvätterier i Huddinge” utgiven av Hembygdsföreningen under 2008.

Redaktör: Päivi Järvensivu

Redaktionsgruppen har bestått av:
Lennart Granstedt
Päivi Järvensivu
Ellert Ström

Foton där ej annat anges: Huddinge Hembygdsförenings arkiv
Fotoredigering: Nils Lagman
Kartor: Lars E. Eriksson

ISBN 978-91-633-3361-3

Boken kan köpas hos Huddinge Hembygdsförening,
www.huddingehembygd.se

Presentationen här Innehåller: